Znajd¼ informacje w naszym zbiorze:        
 

Przemoc Domowa

I N F O R M A C J A dotycz±ca przemocy domowej.

Nie ma miejsca na przemoc w naszych domach. 
Chicagowska linia pomocy w przypadkach przemocy domowej, informacje i skierowania do agencji. 
- dzwon 24 godziny, poufne, bezplatne, wielojezyczne:

 1 877-TO END DV lub (1 877-863-6338)
 1 877-863-6339-TTY (tel. dla osob gluchoniemych)

Jest to sprawa nas wszystkich w kazdym srodowisku. Nie badz obojetny dzwon 312 747-9972

Jezeli masz pytania zwiazane z przemoca domowa prosimy dzwonic na powyzsze numery telefonow.