Znajdź informacje w naszym zbiorze:        



RADA WYBORCZA MIASTA CHICAGO

PRZYPOMINA WYBORCOM O WAŻNYCH TERMINACH
 

Zarząd Komisji Wyborczej zachęca wszystkie osoby upoważnione do głosowania w mieście Chicago do rejestracji i udziału w wyborach 6 listopada, 2018 roku.  Głosować mogą tylko osoby zarejestrowane.  Wszystkie placówki będą otwarte w godzinach od 6:00 rano do 7:00 wieczorem.

DZIEŃ WYBORÓW - WTOREK 6 LISTOPADA 2018 r.
- W dniu wyborów, wyborca może oddać głos tylko w placówce wyborczej do której został przydzieleny. Godziny głosowania: 6:00 - 19:00.

Nowa Super Placówka Wczesnego Głosowania otwarta w czwartek 27 września pod adresem 175 W. Washington St. Do wyborów 6 listopada, wczesne głosowanie osobiście dla wyborców Chicago, rozpoczyna się w czwartek 27 września tylko w nowej super placówce pod adresem 175 W. Washington St.

Super placówka, w której jest również możliwość rejestracji będzie otwarta: - od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 17:00 - w niedzielę w godzinach od 10:00 do 16:00

22 października wczesne głosowanie zostanie otwarte w 50 okręgach miejskich oraz 31 października w czterech uniwersytetach na terenie miasta.

Wyborcy mogą odwiedzić stronę internetową pod adresem www.chicagowybory.com po pełną listę placówek wczesnego głosowania, teminów oraz godzin otwarcia.

Na stronie internetowej www.chicagoelections.com lub w języku polskim  www.chicagowybory.com pod linkiem “Twoje Informacje Wyborcze” zarejestrowani wyborcy po wpisaniu adresu i nazwiska mogą sprawdzić status swojej rejestracji oraz placówkę wyboczą w której mają oddać głos.

Nie zarejestrowani wyborcy po wpisaniu tylko adresu mogą sprawdzić, w której placówce mogą się zarejstrować i oddać głos. Od tych osób jest wymagane przedstawienie dwóch dokumentów tożsamości, co najmniej jeden z nich musi posiadać wyborcy adres zamieszkania.

Wyborcy Chicago mają możliwość oddania głosu na kartach do głosowania lub elektronicznych monitorach dotykowych.  Większość wyborców odda głosy na papierowej karcie do głosowania. Wyborca otrzyma dwie karty wyborcze. Pierszą posiada referenda, natomiast druga urzędy oraz nazwiska kandydatów. Po oddaniu głosu, karty wyborcze po jednej należy wprowadzić do scanera optycznego w celu policzenia głosów.

Jesteś zarejestrowany do głosowania? Sprawdź status swojej rejestracji.

Zarejestruj się do głosowania przez internet używając prawo jazdy lub stanowy dowód tożsamości (ID) w terminie do niedzieli 21 października do godziny 11:59 w nocy.

Wczesne głosowanie i rejestracja w terminie od 27 września do 5 listopada (Zarejestruj się i głosuj tego samego dnia).

Wczesne głosowanie i rejestracja do 5 listopada - Lokalizacje i godziny
- Wyborcy Chicago, którzy są:
(1) już zarejestrowani do głosowania
(2) potrzebują się zarejestrować po raz pierwszy
(3) zmienić adres zamieszkania lub nazwisko mogą odwiedzić jedną z placówek wczesnego głosowania na terenie miasta Chicago.
- 27 września    – 21 października: Wczesne głosowanie otwarte tylko w super placówce pod adresem 175 W. Washington
- 22 października – 5 listopada: Wczesne głosowanie otwarte w 51 placówkach na terenie miasta Chicago
- Informacje na temat wymaganych dokumentów tożsamości do głosowania, rejestracji, aktualizacji adresu lub nazwiska

Głosowanie korespondencyjne – Złoż wniosek o kartę do głosowania korespondencyjnego przez internet
Nie jest wymagane przedstawienie powodu aby głosować korespondencyjnie. Każdy wyborca Chicago może oddać głos na karcie wyborczej drogą korespondencyjną. 1 listopada – Do godziny 17:00 cywile zamieszkali w Stanach Zjednoczonych muszą dostarczyć wnioski o kartę do głosowania korespondencyjnego do urządu Komisji Wyborczej. Wyborcy Chicago mogą złożyć wniosek o kartę do głosowania korespondencyjnego przez internet lub orginalne wnioski muszą zostać dostarczone osobiście, przesłane drogą pocztową lub dostarczone przez certifikowanego kuriera. Zgodnie z prawem Komisja Wyborcza nie może akceptować wniosków o kartę do głosowania korespondencyjnego, przesłanych drogą elektroniczną (email) lub faksem od cywili zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych.

WAŻNE: Pomimo, ostatecznego terminu zgodnego z prawem w celu złożenia wniosku, Komisja Wyborcza zachęca do składania wniosku o kartę do głosowania korespondencyjnego na poczatku października, w celu uniknięcia opóźnień w otrzymaniu karty wyborczej i zwróceniu jej do urzędu Komisji Wyborczej z datą stempla pocztowego w dniu wyborów 6 listopada lub wcześniejszą.
- 2-5 listopada – Nie zdążyłeś złożyć wniosku o kartę do głosowania korespondencyjnego? Osobiste głosowanie jest oferowane w urzędzie Rady Wyborczej miasta Chicago (Chicago Board of Election) pod adresem 69 W. Washington St. lub w jednej z placówek wczesnego głosowania.
- 6 listopada – Ostatni dzień na datę stempla pocztowego na kopercie zwrotnej z kartą do głosowania korespondencyjnego.
- 6 listopada – Jeżeli wyborca zmieni zdanie i nie zwróci karty do głosowania korespondencyjnego przed dniem wyborów, wyborca może oddać kartę do głosowania korespondencyjnego sędziemu elekcyjnemu w wyznaczonej placówce wyborczej do wyborcy adresu zamieszkania a następnie oddać głos osobiście. Jeżeli karta do głosowania korespondencyjnego została zgubiona lub wyborca nie otrzymał karty, wyborca ma prawo do podpisania oświadczenia w celu unieważnienia karty do głosowania korespondencyjnego "cancellation of Vote By Mail ballot affidavit", a następnie może oddać głos na "provisional ballot" czyli tzw. warunkowej karcie wyborczej, również w jego okręgu wyborczym i placówce wyznaczonej do jego adresu zamieszkania.
- 20 listopada - Ostatni dzień aby karty do głosowania korespondencyjnego (z datą 6 listopoda lub wcześniejszą na stemplu pocztowym lub z datą na oświadczeniu wypełnionym przez wyborcę) zostały dostarczone do urządu Komisji Wyborczej (Chicago Board of Election) w celu ich policzenia.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej Komisji Wyborczej www.chciagoelections.com.

 

#  #  #


                     

                    


 

Pazdziernik, 2018 rok
Zródło: Organizator


  Strona Poprzednia